• ทรัพย์ทวีโลหะ
  Suptavee Loha Co., Ltd.

  ศูนย์รวมเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย รับตัดพับตามแบบ ยาวไม่เกิน 6 เมตร รับจ้างตัดม้วนหนาไม่เกิน 12 มิล รับตัดเหล็กแบนตัด ยาวไม่เกิน 6 เมตร

 • ทรัพย์ทวีโลหะ
  Suptavee Loha Co., Ltd.

  ศูนย์รวมเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย รับตัดพับตามแบบ ยาวไม่เกิน 6 เมตร รับจ้างตัดม้วนหนาไม่เกิน 12 มิล รับตัดเหล็กแบนตัด ยาวไม่เกิน 6 เมตร

 • ทรัพย์ทวีโลหะ
  Suptavee Loha Co., Ltd.

  ศูนย์รวมเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย รับตัดพับตามแบบ ยาวไม่เกิน 6 เมตร รับจ้างตัดม้วนหนาไม่เกิน 12 มิล รับตัดเหล็กแบนตัด ยาวไม่เกิน 6 เมตร

Hotline : คุณเต้ย 089-780-0206 , คุณรุ่ง 089-780-0207 , คุณเพ็ญ 089-780-0208, คุณเมย์ 089-780-0209 ,
คุณแพน 089-780-0210 , คุณนุ้ย 089-780-0211 คุณกัญ 089-780-0212, คุณน้ำ 088-254-2410

เครื่องรีดท่อ

ม่วนเหล็กที่นำมารีด

สินค้าที่ได้จากเครื่องรีด