• ทรัพย์ทวีโลหะ
  Suptavee Loha Co., Ltd.

  ศูนย์รวมเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย รับตัดพับตามแบบ ยาวไม่เกิน 6 เมตร รับจ้างตัดม้วนหนาไม่เกิน 12 มิล รับตัดเหล็กแบนตัด ยาวไม่เกิน 6 เมตร

 • ทรัพย์ทวีโลหะ
  Suptavee Loha Co., Ltd.

  ศูนย์รวมเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย รับตัดพับตามแบบ ยาวไม่เกิน 6 เมตร รับจ้างตัดม้วนหนาไม่เกิน 12 มิล รับตัดเหล็กแบนตัด ยาวไม่เกิน 6 เมตร

 • ทรัพย์ทวีโลหะ
  Suptavee Loha Co., Ltd.

  ศูนย์รวมเหล็กทุกชนิด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย รับตัดพับตามแบบ ยาวไม่เกิน 6 เมตร รับจ้างตัดม้วนหนาไม่เกิน 12 มิล รับตัดเหล็กแบนตัด ยาวไม่เกิน 6 เมตร

Hotline : คุณอร 08-9780-0206, คุณรุ่ง 08-9780-0207, คุณเพ็ญ 08-9780-0208
, คุณหน่า 08-970-0209, คุณนุ้ย 08-9780-0211, คุณกัญ 08-9780-0212, คุณน้ำ 08-8254-2410

เครื่องรีดท่อ

ม่วนเหล็กที่นำมารีด

สินค้าที่ได้จากเครื่องรีด